Bekijk

Terug naar verhalen

Diagnose, de onderbelichte stap van samenwerking

Een poos geleden hebben we een Discovery sessie bij een vakantiepark gedaan. Nu hebben wij afgelopen jaren al heel wat vakantieparken mogen vernieuwen en veranderen op het vlak van strategie, design en technologie. Een koud kunstje, zou je dan toch ook denken. Goed werkende elementen herhalen. Zaken optimaliseren en weer verder. En daar gaat het vaak fout. Tuurlijk ervaring is handig. Maar het verschil maak je niet door te kopiëren. Bij elk nieuw project stellen we daarom een nieuwe diagnose, voordat we iets voorschrijven. Net als een dokter.

handen van mensen die aan een bureau zitten tijdens een pitch

Diagnose in plaats van pitchen

In het creatieve veld wordt het over het algemeen als normaal gezien dat er oplossingen worden voorgeschreven zonder dat er een echte diagnose is gesteld. De pitch is een veelgebruikt middel die ervoor zorgt dat er wordt gewerkt aan oplossingen zonder diagnose. Dit is dan ook precies de reden dat wij niet pitchen. Nooit. Wat we in plaats van de pitch doen? Een echt gesprek met je houden.

Vaak is er een pakket van eisen opgesteld. En meestal is er zelfdiagnose gedaan van de uitdaging. Regelmatig zijn de oplossingen zelfs al bedacht. Het kan zijn dat het allemaal klopt wat je hebt bedacht, maar laten we het eerst onderzoeken om het echt zeker te weten. Vaak komt het namelijk voor dat die zelfdiagnose en bedachte oplossingen niet de meest optimale zijn namelijk. Dit komt omdat zelfdiagnose bijna onmogelijk is om te doen. Zou je op basis van een pijn in je buik naar de dokter gaan om te vertellen waar en op wat voor manier je precies geopereerd wilt worden? Of nog gekker, wat als de dokter hier blind mee akkoord zou gaan? Klinkt heel gek, toch? Maar toch komt dit in de creatieve wereld nog veel voor. Helaas.

Een voordeel van het werken met ons als ‘buitenstaanders’  is dat wij vanuit een andere perspectief naar jouw uitdaging kunnen kijken. Een kenmerk van onze creativiteit is de vaardigheid om deze uitdaging op een andere manier te bekijken. Daarmee zien wij oplossingen die anderen niet zien. Maar voor dit proces hebben wij natuurlijk wel tijd en ruimte nodig om de juiste diagnose te stellen. We zijn het aan onszelf en jullie verplicht om vast te houden aan dit basisprincipe en nooit akkoord te gaan met het werken aan creatieve oplossingen voor een probleem die we nog niet volledig hebben onderzocht. Alleen op deze manier kunnen we echte impact maken en het verschil creëren.

Eerlijk terugkijken

Ook wij hebben samenwerkingen gehad die minder goed zijn gelopen dan vooraf bedacht. Maar zeg nou eerlijk, wie niet? Als we terugdenken aan deze trajecten, dan heeft het vrijwel altijd te maken gehad met het niet goed genoeg begrijpen van het echte onderliggende probleem. In zulke samenwerkingen zijn we te veel af gegaan op de zelfdiagnose van de cliënt of hun eigen oplossingen. We hebben te veel gedaan wat ons is verteld. Met als gevolg dat we meer als partner of uitvoerder hebben geacteerd, dan als expert. Een hele andere waarde. Een inwisselbare functie.

Voor ons is het dus helder. We stellen een altijd een diagnose, voordat we een oplossing voorschrijven. Hier houden we ons stevig aan vast. We hebben daarom vier heldere stappen voor een goede samenwerking:

  1. Diagnose stellen
  2. Advies geven
  3. Het advies toepassen
  4. Aanpassen en verbeteren van het advies

Hoe we deze stappen precies doorlopen is bij elk project anders, maar nooit slaan we een stap over. We merken altijd dat wanneer we iets afwijken van ons proces, daar de problemen en scheurtjes ontstaan. Door niet af te wijken van ons proces behouden we de controle over de uitkomsten van het project en kunnen we garanties geven op een goed eindresultaat waarmee echt het verschil kan worden gemaakt.